Angkur

Angkur adalah adalah jenis paku yang berfungsi menyatukan struktur atas dengan bawah, atau antar struktur yang bersisian. Seperti contoh angkur berfungsi untuk menyatukan (menghubungkan) dinding dengan sloof, kusen dengan dinding, pondasi dengan sloof, dan sebagainya. Temukan agen, supplier & distributor Angkur terlengkap hanya disini. Pusat perdagangan Angkur terbesar di Indonesia. || Jenis Angkur Secara Umum Jenis pertama ialah mechanical anchor atau juga disebut dengan angkur dinabol. Kekuatan angkur ini bertumpu pada dinding atau beton yang ditumpangi. Ia akan ditahan oleh gaya gesekan antara angkur dan beton tersebut. Tipe ini terdiri atas dua jenis, friksi (friction) dan penguncian (keying/undercut). Jenis angkur yang kedua ialah chemical anchor yang pemasangannya menggunakan bantuan zat kimia tambahan (adhesive/resin). Penambahan zat kimia ini digunakan untuk menambah daya rekat angkur ke dalam beton. Keunggulan dari jenis ialah mampu digunakan untuk konstruksi yang berhubungan dengar air, seperti pembangunan basement.
Share
Filter